Oferta

Oferta

W ramach prowadzonej działalności świadczymy następujące usługi związane z rynkiem nieruchomości:
  • wyceny nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
  • wyceny nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
  • wyceny nieruchomości zabudowanych (domami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi, zabytkami),
  • wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych, wyceny ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, itp.),
  • analizy rynku nieruchomości,
  • określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora,
  • inwentaryzacja nieruchomości,
  • inne.

Świadczymy również usługi związane z wyceną przedsiębiorstw.
(c)2017 ESTATUS All Rights Reserved